Słowa Szlaków

Słów jest wiele. I tylko od nas zależy, które wybierzemy, aby porozumieć się z drugim człowiekiem, aby wyrazić własne zdanie oraz to, co czujemy. Poprzez ten blog, chcemy dzielić się naszymi przemyśleniami podczas przemierzania licznych szlaków – które mogą być rozumiane dwojako: dosłownie i przenośnie.

W znaczeniu dosłownym, szlaki oznaczają trasy naszych podróży, małych i dużych, które odbywamy w celu poznania świata. Podczas tych wypraw, chcemy przedstawić nasz punkt widzenia, dotyczący rzeczywistości i miejsc, które odwiedzimy.

W znaczeniu przenośnym, szlaki to skupisko ścieżek, z jakich składa się nasze życie. A jak wiadomo, życie to ciągła podróż w nieznane. Dlatego podczas tej wędrówki chcemy opowiedzieć o wydarzeniach i podejmowanych decyzjach, które kształtują naszą rzeczywistość.

Podróż nie zaczyna się w momencie, wyruszenia w drogę, ani nie kończy się z chwilą dotarcia do mety. Przez całe życie przecieramy liczne szlaki, dlatego też, nie powinniśmy bać się nieznanego. Należy odwiązać liny, opuścić bezpieczną przystań, złapać w żagle pomyślne wiatry, podróżować, śnić, odkrywać…